Correcties harp groeiboek 1, editie 1
© Marja de Jong (marjadejong.jouwweb.nl)


Heel veel plezier tijdens jouw muzikale avontuur.
Stuur gerust via het contactformulier een berichtje over hoe je van jouw harp groeiboek geniet.

Zoals bij de meeste boeken, is ook in mijn harp groeiboek nog dingetjes naar voren gekomen om te verbeteren.
Alles is doorgevoerd in de 2e editie van harp groeiboek 1. Belangrijke verbeteringen in rood.
NB: Reeds deels handmatig gewijzigd in boeken van de eerste druk, zodra die wijzigingen helder waren.
Nogmaals een hartelijk dankjewel aan de oplettende gebruikers van het harp groeiboek.

Inlegvel: omdat ongebleekt papier wat geler is dan wit papier, lijkt blauw donkerder en valt geel minder op. Daarom: blauw wat lichter gemaakt en geel wat donkerder gemaakt. Zo onderscheidt het blauw zich meer van zwart en valt geel meer op. Deze kleuraanpassing vind je ook in het boek zelf, voor zover van toepassing.

Inlegvel, voorkant, linksonder,
alternatieve haakjesschema (met dessen ipv d) pijltjes als in deze foto:
Onder c: 6x pijltje omlaag, onder bd: 1x pijltje omlaag, onder e: 3x pijltje omlaag, onder f: 5x pijltje omlaag, onder g: 7x pijltje omlaag, onder a: 2x pijltje omlaag, onder b: 4x pijltje omlaag.

Inlegvel, voorkant, rechtsonder, boven pianotoetsjes: zwart (ipv zwat).
Inlegvel, voorkant, rechtsonder, onder pianotoetsjes: Mineur op a (ipv Mineur op A).
Inlegvel, achterkant, bij houding/ hand, rechter (ipv dominante), linker (ipv andere).
Inlegvel, achterkant, bij vingers, in deze volgorde:
                                spelen (ipv plukken), vallen (ipv klappen), beweegt mee met ringvinger, valt op (klapt naar).
Inlegvel, achterkant, bij stemmen, lees op stemapparaat,  regel 1+2: #C, #F, #G (ipv bD, bG, bA).
Inlegvel, achterkant, bij vaste voortekens: kleine toonsoorten met kleine letter (ipv hoofdletter).
Inlegvel, achterkant, idem: F groot/ d klein (ipv F groot/ D klein).
Inlegvel, achterkant, idem: E groot/ cis klein: D wordt Dis erbij gezet (was weggevallen bij herindeling).
Bladzijde 2, aanbeveling, dankwoord etc.: ivm 2e druk gewijzigd/ aangevuld. Zie onderaan deze pagina.
Bladzijde 3, laatste maat, linkerhand: fermate op de laagste C.
Bladzijde 9, maat 8: rechts boven bij aanwijzingen is 'replace 1C' weggehaald, want dat hoeft niet.
Bladzijde 25, bij NR 1: place 2+1, play 2,1,2. (Het dempen is weggehaald, want dat hoeft niet).
Bladzijde 25, bij NR 2: place 3+2+1, play 3,2,1. (Het dempen is weggehaald, want dat hoeft niet).
Bladzijde 25, bij NR 3: place 4-1, play 4,3,2,1. (Het dempen is weggehaald, want dat hoeft niet).
Bladzijde 26, bij NR 4: place 3+1, play 3,1. ('No replacement' is weggehaald, want is overbodig).
Bladzijde 27, bij NR 5: place 4-1, play 4,3,2,1. (Het dempen is weggehaald, want dat hoeft niet).
Bladzijde 27, bij NR 6, patroon A: place 1-4, play 1,2,3,4. (Het dempen is weggehaald, want dat hoeft niet).
Bladzijde 27, bij NR 6, patroon B: place 1+2, play 1p2p1  3. (Vlak voor 3 is de p voor 'replacement' weggehaald, en bij de uitleg is het laatste 'replace 1' weggehaald, want dat hoeft niet).
NB: Bij blz. 9 en bz. 25-27, toelichting (niet opgenomen in het boek):
De muziek bevat voor het overgrote deel geen aanwijzingen (zie ook onder bij 'Verder ter overweging').
Het boek bevat ca. 310 systemen en slechts bij een paar systemen staan aanwijzingen voor het klaarzetten van de vingers en spelen van de snaren. Hiertoe zie je een notatie in 2 kleuren om aan te geven welke vingers je wanneer op welke snaar klaarzet en wanneer je die snaren dan speelt, en hoe je vingers soms dient terug te zetten. Deze door mij zelf bedachte ongebruikelijke notatie is blijven staan in de nieuwe druk met de betreffende vingernummers en notennamen (bij 3 systemen op blz. 9). Halverwege het boek vind je nog 6 systemen met plaatsing starttips zonder notennamen (op blz. 25-27 bij 6 systemen). Pas gerust naar believen aan.
Een paar harpdocenten zouden daar liever de traditionele notatie zien. Mijn overweging om dat niet te doen: Zo kan iedereen die nog niet weet wat de gebruikelijke haken betekenen, tóch uitvinden hoe dat werkt bij harpspelen. Wie al wél weet hoe je dat met haken noteert, kan dat zelf inschrijven en de aanwijzingen daar eventueel weg kalken. Zó gebeurd.

Verder ter overweging of informatie voor de speler:

- Een metronoom cijfer is een tempo indicatie waarmee een componist aangeeft hoe die het heeft bedoeld. De speler kiest zelf of die het volgt of niet. Vaak zal er eerst een (langzamer) studietempo aangehouden worden, waarna het gewenste tempo wordt bereikt. Of dat het aangegeven tempo is, of langzamer of sneller, dat is aan de speler al dan niet volgens advies van de docent.

- Er is geen opbouw in het boek. Er zijn eenvoudiger werken, minder eenvoudige werken, werken met variaties die eenvoudig beginnen en dan opbouwen naar meer uitdaging... Wat voor de één niet makkelijk is, kan voor een ander juist appeltje eitje zijn. De één heeft behendige motoriek, de ander is een kei in harmonie, dan heb je er die super ritmisch zijn, etc. Op blz 2 staat uitgelegd dat beginners het beste op blz 9 en zo nog wat blz kunnen kijken. Het inlegvel geeft de meest basale info. Overige info kan via docenten, muziekvrienden of internet gevonden worden. Wat nog niet lekker gaat, sla je gewoon over. Je groeit sowieso verder en geniet er later van dat je tóch kan spelen wat je eerder nog oversloeg.
Zo is er op elk moment een leuke uitdaging om je te prikkelen, iets te ont-dekken.

- Er zijn toonhoogtes waarvoor de noten buiten de notenbalken vallen. Om die noten tóch te kunnen noteren zijn deze mogelijkheden bedacht: * sleutelwijziging: bij sleutels met een 8 erop klinkt elke noot een octaaf hoger dan zonder die 8; bij sleutels met een 8 eronder klinkt elke noot een octaaf lager dan zonder die 8. * hulplijntjes: bij de vijf vaste lijnen van de notenbalk schrijf je eronder of erboven extra hulplijntjes, waarbij je resp. omlaag of omhoog door telt voor de betreffende toonhoogte. Op het inlegvel zie je daar voorbeelden van.
Ik heb aldoor gekozen voor de makkelijkst leesbare, duidelijkste notatie (volgens mijn inzicht dan, haha).

- De harpaanwijzingen bestaan normaal o.a. uit vingerzetting (nummers) en vooruit plaatsing mbv haken.
De vingernummers worden uitgelegd op het inlegvel. Het gebruik van haken wordt gedemonstreerd op blz. 9. 
De haken boven een groepje noten geven aan welke vingers je tegelijk klaarzet.
Vingerzetting en vooruit plaatsing mbv haken kun je ook naar eigen goeddunken in je boek bijschrijven. Tip: gebruik daarvoor een potlood, dan kun je nog wijzigen als later blijkt dat anders toch handiger is voor jou.
De vingerzetting voor harpisten en pianisten is totaal verschillend. Het boek is voor beiden. Omdat - los van verschil in instrumenten - iedere speler zijn eigen voorkeur heeft voor bepaalde vingerzetting, wordt deze meestal niet (of heel summier) weergegeven in muziekboeken. In dit boek is dat niet anders.
Componisten leggen normaal niets uit. Je leert dat uit muziekleerboeken of van je leraar, of je gaat zelf op onderzoek uit. Ik geef beginners wel wat steun met het inlegvel en wat uitleg over plaatsing (o.m. op blz. 9, 25, 26, 27).

- De titels staan in 4 talen. De aanwijzingen bij de noten staan in het Engels omdat de meeste mensen die het boek in handen krijgen naar alle waarschijnlijkheid Engels zullen kennen en het te ver gaat om vier verschillende boeken uit te geven. Om het muziekbeeld rustig te houden (en omdat er onvoldoende ruimte is), heb ik ervoor gekozen om zo min mogelijk bij te schrijven.
Het INLEGVEL is in het Nederlands, evenals de titel van het boek, en blz 2 met de product gegevens, aanbeveling, dankwoord etc. Voor anderstaligen is er een Engelse versie van INLEGVEL en blz 2.

- Muziekleer... Velen kennen de muziektheorie natuurlijk al deels, en velen hebben al wat harpkennis opgedaan. uitleg fermate, arpeggio (kun je horen in de voorbeeld film), cantus firmus, p.a.p. decresc, MG... Mijn boek is niet bedoeld als muziekleer boek, maar als muzikaal groeiboek. De meest basale info staat op het inlegvel (best nog veel, trouwens). Overige info kan via docenten, muziekvrienden of internet gevonden worden.

- Middels diverse stijlen (etc.) ontdek je in dit harp groeiboek verschillende mogelijkheden om muziek te maken. Ook heb ik allerlei groei-grapjes uitgehaald in de muziek. Je gaat het allemaal ontdekken tijdens je muzikale avontuur. :-D 

- Als beide handen in hetzelfde gebied spelen, vogel je lekker zelf uit: hoe je welke noten wilt spelen en met welke hand (neem je noten over met je andere hand? of speel je minder gebonden? wat speelt het fijnst? wat vind je het mooist klinken?), daar leer je veel van.
Waarom komt dit soms voor?
Het kan technisch eenvoudiger zijn. Probeer maar eens uit. Een andere redenen om de handen door elkaar heen te laten spelen (dus niet de lagere noten links en de hogere noten rechts zoals gebruikelijk) kan bijvoorbeeld zijn om melodie lijnen of muzikale bewegingen mooier te laten uitkomen.
Kies altijd gewoon zelf hoe jij het fijn vind spelen en op zijn mooist vind klinken. Teken jouw wijzigingen daarna met potlood aan in je harp groeiboek.

- Ongeveer 3x in het boek komt voor dat de beide handen eenzelfde toon spelen. Dat staat zo genoteerd omdat beide handen a.h.w. een muzikale lijn laten klinken en die noot in beide lijnen essentieel is. In dat geval kies je (op harp noodgedwongen en op piano meestal) welke hand je weglaat. De andere hand speelt dan die ene noot. Daar leer je ook weer van!

- Soms heb ik met (legato)boogjes aangegeven hoe IK de vingerzetting zou kiezen (ivm het klaarzetten, het vooruit plaatsen). Let wel: je bent helemaal vrij het op jouw manier te doen. Onderzoek hoe het voor jou het allerfijnst voelt, en daarbij luister je natuurlijk altijd heel goed wat het allermooist klinkt.

Heel veel plezier tijdens jouw muzikale avontuur. Stuur me via het contactformulier gerust een berichtje over hoe je van jouw harp groeiboek geniet.


Hartegroet,

Marja de Jong, musicus
(zangeres, dirigent, componist, multi-instrumentalist)

Maak jouw eigen website met JouwWeb